Máy quang phổ

Máy Quang phổ đo nồng độ DNA

Báo giá
Model: QX000
Xuất xứ: Mỹ

Máy quang phổ UV-VIS