Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH HIMEDIA

 

Himedia Laboratories Pvt. Ltd- Ấn Độ là nhà sản xuất hàng đầu thế giới môi trường nuôi cấy vi sinh. Công ty cung cấp sản phản phẩm chất lượng cao và giải pháp cho các Phòng thí nghiệm vi sinhkiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sinh học… trên toàn thế giới các loại môi trường vi sinh, phụ phẩm vi sinh, nuôi cấy tế bào động thực vật, phục vụ trong công nghệ sinh học, xử lý môi trường…

Sản phẩm Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 và WHO, GMP.

1. Môi trường nuôi cấy vi sinh Himedia dạng khử nước (Dehydrated Culture Media & Supplements) bao gồm các loại:

Môi trường nuôi cấy vi sinh Himedia dạng khử nước

 

 

 

 

 

Môi trường nuôi cấy vi sinh Himedia – dạng khử nước

  • M – Bacteriological Culture Media (môi trường nuôi cấy vi sinh)
  • MV – HiVeg™Culture Media (môi trường nuôi cấy vi sinh với thành phần 100% từ thực vật)
  • MCD- HiCynth™ Media (môi trường vi sinh trong đó các peption động thực vật được thay thế bằng các pepton hóa học)
  • GM – Granulated™Media   (môi trường nuôi cấy vi sinh khô, dạng hạt)
  • EC – HiEncap™Media (môi trường nuôi cấy vi sinh khô, dạng hạt đóng gói dạng viên nang con nhộng).

 

2. Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia đổ sẵn đĩa Petri:

Môi trường đổ sẵn đĩa Peptri

Môi trường vi sinh đổ sẵn:

  • Cho phép xác định, nhận dạng nhanh vi sinh vật. 
  • Sản phẩm được Đóng gói: 10 đĩa/25 đĩa / 50 đĩa để sử dụng dễ dàng và tránh lây nhiễm. Tiện lợi khi sử dụng

 

3. Môi trường nuôi cấy mô tế bào động vật và thực vật (CellCulture):

Môi trường nuôi cấy Tế bào

Môi trường nuôi cấy tế bào 

  • Môi trường nuôi cấy tế bào động (Animal cell culture)
  • Môi trường nuôi cấy tế bào thực vật (Plantigen)

 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Việt là đại lý phân phối chính thức sản phẩm Himedia Laboratories Pvt. Ltd- Ấn Độ tại Việt nam. Chúng tôi đang có sẵn lượng lớn sản phẩm Môi trường nuôi cấy vi sinh và Hóa chất của Himedia.

Sản phẩm:

Báo giá
Model: GRM666-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M228-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M003B-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M043-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: S038-500ml
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M210-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM010-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M027-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M073-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M834-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M016-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M059-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M121-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M614-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: MB132-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M024-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: MH144-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: GRM111-100G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1129-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M482-100G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M287-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M127-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M317-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M022-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: GRM476-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M026-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1589-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: S012-125ml
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: S013-125ml
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M467-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM669-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM635-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1543-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M078-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1003-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M976-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1151-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M376-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1504-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M081-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M082-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: MH083-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M083-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M137-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M687-100G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M173-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M391-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1496I-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M636F-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M439-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M002-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M002-5KG
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M639-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM667-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM001-2.5KG
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M837-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M091-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M091S-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M096-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M403-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M120-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M119-100G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M119-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1491-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1067-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M063-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M033-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1619-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1079-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1956-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: GRM704-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M099-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: GRM6226-25G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: GRM707-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M290-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M108-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M801-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M189-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M616-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M021-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M463-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M1263-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM014-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM030-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: GRM159-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M112-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M049-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: M581-500G
Xuất xứ: Ấn Độ
Báo giá
Model: RM027-500G
Xuất xứ: