Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng ALP

Báo giá
Model: CLM Series
Xuất xứ: Nhật Bản
Báo giá
Model: KT-Series
Xuất xứ: Nhật Bản
Báo giá
Model: CL-Series
Xuất xứ: Nhật Bản
Báo giá
Model: CLG
Xuất xứ: Nhật Bản

Nồi hấp tiệt trùng JS Research

Báo giá
Model: JSAT-Series
Xuất xứ: Hàn Quốc