Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm

Tủ ấm có lắc

Báo giá
Model: JSSI-202
Xuất xứ: Hàn quốc
Báo giá
Model: JSSI-ML
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSSI-100
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSSI-200X
Xuất xứ: Hàn quốc

Bể ổn nhiệt - Bể ổn dầu

Báo giá
Model: JSSB-XXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSCT-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSRC-XXCL
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSRC-XXC
Xuất xứ: Hàn Quốc

Bể rửa siêu âm

Báo giá
Xuất xứ: Thụy Sỹ

Lò nung

Báo giá
Model: JSMF-XXX
Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy cất nước

Báo giá
Model: JSWS-04
Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy đo pH

Máy khuấy từ

Báo giá
Model: JSHS-180
Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy lắc

Báo giá
Model: JSOS-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy nghiền mẫu phòng thí nghiệm

Báo giá
Model: CYCLONE
Xuất xứ: Mỹ