Thiết bị đo kiểm môi trường +

Sản phẩm:

25,000,000.00 
Model: DO10/DO50
Xuất xứ: Singapore
Báo giá
Model: Potatech
Xuất xứ: Anh
Báo giá
Model: Potalab
Xuất xứ: Anh
1,490,000.00 
Xuất xứ: Singapore
13,150,000.00 
Model: PC50
Xuất xứ: Singapore
11,250,000.00 
Model: PC10
Xuất xứ: Singapore
7,550,000.00 
Model: pH50
Xuất xứ: Singapore
5,680,000.00 
Model: pH10
Xuất xứ: Singapore
18,700,000.00 
Model: TN50
Xuất xứ: Singapore
8,500,000.00 
Model: EC50
Xuất xứ: Singapore
6,600,000.00 
Model: EC10
Xuất xứ: Singapore
3,550,000.00 
Model: PC5
Xuất xứ: Singapore
2,150,000.00 
Model: EC5
Xuất xứ: Singapore
2,700,000.00 
Model: OPR5
Xuất xứ: Singgapore
2,600,000.00 
Model: pH5F
Xuất xứ: Singapore
2,150,000.00 
Model: pH5
Xuất xứ: Singapore
6.50  5.50 
Model: pH5S
Xuất xứ: Singapore