Thiết bị sinh học +

Máy đông khô

Báo giá
Model: FDT-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: FDU-XXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: FDB-XXX
Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy Votex mixer

Báo giá
Model: JSVX-7R
Xuất xứ: Hàn Quốc