Thiết bị sinh học +

Bàn soi gel và Máy chup ảnh Gel

Báo giá
Model: Enduro GDS
Xuất xứ: Mỹ
Báo giá
Model: Enduro UV Transilluminator
Xuất xứ: Mỹ

Điện di và Bộ nguồn

Báo giá
Model: ENDURO VE10
Xuất xứ: Mỹ
Báo giá
Model: Enduro Power Supply
Xuất xứ: Mỹ
Báo giá
Model: Enduro Gel XL
Xuất xứ: Mỹ
Báo giá
Model: Enduro Horizontal
Xuất xứ: Mỹ

Máy đông khô

Báo giá
Model: FDT-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: FDU-XXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: FDB-XXX
Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy Votex mixer

4,365,000.00 
Model: CRV-45X
Xuất xứ: Đan mạch
Báo giá
Model: VX-200
Xuất xứ: Mỹ