Máy Votex mixer

Sản phẩm:

4,365,000.00 
Model: CRV-45X
Xuất xứ: Đan mạch