Tủ lạnh âm sâu -86oC

Sản phẩm:

Báo giá
Model: DFUD-XXXCC
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: FDUD-XXXCE
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: DFX-XXXCUS
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: DFC-XXXCE
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: DFU-XXXCE
Xuất xứ: Hàn Quốc