Hóa chất công nghiệp

Tủ an toàn sinh học

Tủ sấy

TỦ ẤM CÓ SẴN

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÔI TRƯỜNG VI SINH HIMEDIA

Dụng cụ thí nghiệm

Thiết bị đo kiểm môi trường