Tủ an toàn sinh học

Tủ sấy

Tủ ấm vi sinh

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÔI TRƯỜNG VI SINH HIMEDIA

Dụng cụ thí nghiệm

Thiết bị đo kiểm môi trường