MacConkey Agar wo CV NaCl w 0.5% Sodium Taurocholate M082-500G

MacConkey Agar wo CV NaCl w 0.5% Sodium Taurocholate M082-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

MacConkey Agar wo CV, NaCl , w 0.5% Sodium Taurocholate M082-500G

Thông tin

MacConkey Agar wo CV, NaCl , w 0.5% Sodium Taurocholate M082-500G