Nơi nhập dữ liệu

Xử lý nước thải mực in

Xử lý nước thải mực in
1 vote

Thiết bị
Nhà sản xuất:
Tình trạng: Có sẵn
Thông tin

XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN

 

Thử nghiệm sử dụng Hóa chất khử màu MegaDCA trong việc xử lý nước thải mực in:

1. ĐỊA ĐIỂM:

KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Đối tượng xử lý : Nước thải mực in

2. THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN:

Vị trí lấy mẫu : Bể sau xử lý vi sinh

Phép thử: Thử nghiệm Xử lý nước thải mực in băng hóa chất khử màu MegaDCA trên thiết bị Jar-test

Thiết bị đo:

  • pH: Máy đo pH Ionic pH50
  • Đo độ màu: Palintest Photometer 7100
  • Đo độ đục: Palintest Turbimeter Plus

Hóa chất sử dụng:

  • Hóa chất khử màu: MegaDCA (Nhập khẩu phân phối bởi Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Việt).
  • PAC: PAC
  • Polymer: AA-6518

3. KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỰC IN:

Chất lượng nước thải đầu vào:

Nước thải mực in được lấy tại bể sau vi sinh của hệ thống xử lý, kết quả phân tích một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ pH:                                   ~7.5

+ Độ màu (Pt-Co):              2680

+ Độ đục (NTU):                499

Mô tả thực nghiệm:

 Mẫu nước thải có độ pH trong khoảng pH tối ưu (7~8 ) phú hợp cho quá trình hóa lý.

– Hóa chất MegaDCA được thêm vào, khuấy trong 10÷15 phút với tốc độ 70÷100 vòng /phút

– PAC được thêm vào sau đó, giữ tốc độ khuấy trong 10÷15 phút tiếp theo.

– Polymer được thêm vào ở giai đoạn cuối, hạ tốc độ khuấy xuống còn 50 vòng /phút trong 10÷15 phút.

-Tắt thiết bị Jar-test và để lắng trong 10÷15 phút. Phần nước đo các chỉ số: độ màu, độ đục v.v..

 Kết quả thử nghiệm: 

Mẫu Liều lượng Độ màu Độ đục
PAC MegaDCA Polymer (Pt-Co) (NTU)
(Kg/m3) (L/m3) (kg/m3)    
1 0.2 0 0.004 1240 351
2 0.1 0.1 0.004 400 88.8
3 0.2 0.1 0.004 175 13.9
4 0.2 0.2 0.004 45 7.69
Xử lý nước thải mực in

Xử lý nước thải mực in

Xử lý nước thải mực in

Xử lý nước thải mực in

NHẬN XÉT KẾT QUẢ:

– Đã thử nghiệm phương án: Sử dụng khử màu MegaDCA kết hợp với PAC, kết quả cho thấy:

+ Độ màu sau xử lý đạt dưới 50 Pt-Co khi sử dụng 0,2 kg PAC và 0,2 L MegaDCA/m3 nước thải (bổ sung PAC trước).

+ Quan sát thí nghiệm cho thấy bông tạo thành tốt, lắng nhanh.

+ Sử dụng PAC kết hợp với MegaDCA không làm tăng lượng bùn do tổng lượng chất rắn bổ sung vào mẫu tương đương với sử dụng một mình MegaDCA.

 Hệ thống xử lý nước thải khác