Ống Eppendorf

Sản phẩm:

390,000.00 
Xuất xứ: Đan Mạch