Tủ an toàn sinh học

Tủ sấy phòng thí nghiệm

Tủ ấm vi sinh

Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm

Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia

Thiết bị đo kiểm môi trường

Dụng cụ thí nghiệm

Máy ly tâm