Tủ an toàn sinh học

Tủ sấy phòng thí nghiệm (có sẵn)

Tủ ấm vi sinh (có sẵn)

Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm (có sẵn)

Môi trường nuôi cấy Vi sinh Himedia (có sẵn)

Thiết bị đo kiểm môi trường (có sẵn)

Dụng cụ thí nghiệm (có sẵn)

Máy ly tâm (có sẵn)