Tủ an toàn sinh học

Tủ sấy phòng thí nghiệm

Tủ ấm - Tủ ấm Vi sinh

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÔI TRƯỜNG VI SINH - MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH HIMEDIA

HÓA CHẤT - CHẤT CHUẨN PHÂN TÍCH

Dụng cụ thí nghiệm

Thiết bị đo kiểm môi trường

Hóa chất công nghiệp