Antibiotic Assay Medium A M003B-500G

Antibiotic Assay Medium A M003B-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Antibiotic Assay Medium A M003B-500G

Thông tin

Antibiotic Assay Medium A M003B-500G