Tủ lạnh phòng thí nghiệm

Tủ lạnh âm sâu - 40oC

Báo giá
Model: DFU-XXAE
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: DFC-XXAE
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tủ lạnh âm sâu -86oC

Báo giá
Model: DFUD-XXXCC
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: FDUD-XXXCE
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: DFX-XXXCUS
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: DFC-XXXCE
Xuất xứ: Hàn Quốc