Tủ môi trường

TỦ MÔI TRƯỜNG

 

 

Tủ nuôi cấy mô

Tủ nuôi cấy mô

Tủ sinh trưởng thực vật:

Là loại Tủ môi trường sử dụng trong Nông nghiệp – Sinh học bao gồm các sản phẩm:

Tủ nuôi cấy mô:

Dòng sản sản phẩm JSCC có dung tích từ 150 đến 432 lít tùy sản phẩm. Tủ điều khiển nhiệt độ từ: 0oC đến 70oC, Cường độ sáng lớn nhất: 7000 LUX, Bộ điều khiển vi xử lý PID lập trình: 05 chương trình, 80 bước, 999 chu trình.

Tủ sinh trưởng thực vât,:

Gồm các dòng sản phẩm: JSPC chiếu sáng 3 măt với dung tích tử 200 đến 960 lít. Tủ chiếu sáng mặt trên JSGC với dung tích từ 432 đến 1512 lít. Tủ sinh trưởng loại chương trình – có kết nối CO2 loại JSPG.

 

Tủ thử kiểm tra Pin và Sạc Pin

Tủ thử kiểm tra Pin và Sạc Pin

Tủ thử, kiểm tra lão hóa Vật liệu:

Tủ môi trường JSBS chuyên dùng cho thử vật liệu Pin và sạc Pin trong công nghiệp điện tử. Tủ môi trường với nhiệt độ môi trường:  0oC đến 70oC, Bộ điều khiển PID.

 

 

 

Tủ thử - kiểm tra lão hóa dược phẩm

Tủ thử – kiểm tra lão hóa dược phẩm

Tủ thử – kiểm tra lão hóa Dược phẩm:

Là loại Tủ môi trường chuyên dùng trong việc thử, kiểm tra lão hóa dược phẩm  – Tạo ra điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) cho thử độ bền dược phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ICH guideline Q1A. Nhiệt độ từ: 10 đến 70oC, Độ ẩm: 30-85% RH và có chế độ chiếu sáng. Dung tích tủ thử của dòng sản phẩm JSDS từ 300 lít đến 964 lít.

 

Tủ sinh trưởng thực vật

Báo giá
Model: JSCC-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSPC-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSGC-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSPG-1500C
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tủ thử kiểm tra lão hóa hóa vật liệu

Báo giá
Model: JSBS-520C
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tủ thử, kiểm tra lão hóa dược phẩm

Báo giá
Model: JSDS-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tủ vi khí hậu

Báo giá
Model: JSTH-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSRH-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSCH-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc