Tủ môi trường

Tủ sinh trưởng thực vật

Báo giá
Model: JSCC-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSPC-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSGC-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSPG-1500C
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tủ thử kiểm tra lão hóa hóa vật liệu

Báo giá
Model: JSBS-520C
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tủ thử, kiểm tra lão hóa dược phẩm

Báo giá
Model: JSDS-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tủ vi khí hậu

Báo giá
Model: JSTH-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSRH-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc
Báo giá
Model: JSCH-XXXX
Xuất xứ: Hàn Quốc