Máy ly tâm +

MÁY LY TÂM

 • Quá trình phân tách hỗn hợp hai pha rắn- lỏng hoặc lỏng-lỏng thành các cấu tử riêng biệt sử dụng lực ly tâm gọi là quá trình ly tâm.
 • Máy ly tâm là máy để thực hiện quá trình ly tâm.

Các loại máy ly tâm:

1. Máy ly tâm spindown

Ly tâm Spindown Prism Mini

Ly tâm Spindown Prism Mini

Ly tâm nhanh

Sử dụng cho các ống eppendorf  hoặc các ống strip PCR (model: C1801) hoặc ly tâm khay PCR (model: C1000)

Tốc độ ly tâm đến 6000 vòng/phút

 

 

 

2. Ly tâm máu

Ly tâm máu EBA 200 S

Ly tâm máu EBA 200 S

Sử dụng ly tâm máu với các ống máu có dung tích 5 ml, 7ml, 10 ml hoặc 15 ml

Tốc độ ly tâm: 6000 vòng/phút

 • Hãng  Hettich – Đức Model:  EBA 200S (công suất:8 x 15 ml, tốc độ cực đại: 8000 vòng/phút)
 • Hãng Hettich – Đức Model:  EBA 200 (công suất: 8 x 15 ml, tốc độ cực đại: 6000 vòng/phút)
 • Hãng Labnet – Mỹ Model: Spectrafuge 6C (công suất: 6 x 15 ml, tốc độ cực đại: 6000 vòng/phút)
  Hãng Hsiangtai – Đài Loan Model: CN-820 (công suất: 8 x 10 ml, tốc độ cực đại: 3000 vòng/phút)

 3. Ly tâm ống nhỏ microlitre

Ly tâm Hettich Mikro 200

Ly tâm Hettich Mikro 200

Dùng cho ly tâm ống nhỏ có dung tích 2,0/1,5 ml

Tốc độ > 12.000 vòng/phút đáp ứng yêu cầu cho các ứng dụng DNA

 • Hãng Labnet – Mỹ: Model C0160: tốc độ ly tâm cực đại 14.000 vòng/phút, công suất 18 x 2,0/1,5 ml
 • Hãng Labnet – Mỹ: Model C2400: tốc độ ly tâm cực đại 13.300 vòng/phút, công suất 24 x 2,0/1,5 ml
 • Hãng Hettich – Đức: Model Mirko 185: tốc độ ly tâm cực đại 13.300 vòng/phút, công suất 24 x 2,0/1,5 ml
 • Hãng Hettich – Đức: Model Mirko 200: tốc độ ly tâm cực đại 15.000 vòng/phút, công suất 30 x 2,0/1,5 ml
 • Hãng Hettich – Đức: Model Mirko 200R: tốc độ ly tâm cực đại 15.000 vòng/phút, công suất 30 x 2,0/1,5 ml, có chế độ làm lạnh
 • Hãng Hettich – Đức: Model Mirko 220: tốc độ ly tâm cực đại 18.000 vòng/phút, công suất 48 x 2,0/1,5 ml
 • Hãng Hettich – Đức: Model Mirko 220R: tốc độ ly tâm cực đại 18.000 vòng/phút, công suất 48 x 2,0/1,5 ml, có chế độ làm lạnh

 

4. Ly tâm để bàn

ly tâm hettich Universal 320

ly tâm hettich Universal 320

Công suất lớn đến 4 x 200 ml

Roto sử dụng cho ống có nhiều kích cỡ khác nhau từ 1,5/2,0 ml đến 200 ml

 • Hãng Hettich – Đức: Model Rotofix 32: tốc độ ly tâm cực đại 6.000 vòng/phút, công suất 4 x 100 ml
 • Hãng Hettich – Đức: Model Universal 320: tốc độ ly tâm cực đại 15.000 vòng/phút, công suất 4 x 200 ml
 • Hãng Hettich – Đức: Model Universal 320R: tốc độ ly tâm cực đại 15.000 vòng/phút, công suất 4 x 200 ml, có chế độ làm lạnh

Máy ly tâm để bàn

Báo giá
Model: Universal 320R
Xuất xứ: Đức
Báo giá
Model: ROTOFIX 32A
Xuất xứ: Đức

Máy ly tâm ống nhỏ Microlitre

Báo giá
Model: Mikro 185
Xuất xứ: Đức
Báo giá
Model: Mikro 220
Xuất xứ: Đức
Báo giá
Model: Mikro 220R
Xuất xứ: Đức
Báo giá
Model: Mikro 200R
Xuất xứ: Đức

Máy ly tâm máu

Báo giá
Model: EBA 200S
Xuất xứ: Đức
Báo giá
Model: EBA 200
Xuất xứ: Đức
5,000,000.00 
Model: CN-820
Xuất xứ: Đài Loan

Máy ly tâm spindown

Báo giá
Model: CR-68
Xuất xứ: Đan mạch
Báo giá
Model: C1000
Xuất xứ: Mỹ