Bifidobacteria Selective Count Agar Base (BSC Propionate Agar Base) M1734-500G

Bifidobacteria Selective Count Agar Base (BSC Propionate Agar Base) M1734-500G

Equipment:
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Bifidobacteria Selective Count Agar Base (BSC Propionate Agar Base) M1734-500G

Thông tin

Bifidobacteria Selective Count Agar Base (BSC Propionate Agar Base) M1734-500G

091.359.2826