Môi trường Vi sinh – Hàng có sẵn

Môi trường Vi sinh – Hàng có sẵn
3 votes

Equipment:
Nhà sản xuất: Himedia - Ấn độ
Tình trạng: Có sẵn
Thông tin

MÔI TRƯỜNG VI SINH CÓ SẴN

Danh mục Môi trường Vi sinh được sản xuất bởi Công ty: Himedia Laboratories Pvt. Ltd- Ấn Độ .

Môi trường vi sinh/Môi trường nuôi cấy vi sinh – Hóa chất vi sinh  sử dung trong phòng thí nghiệm: Sinh học – Vi sinh và Kiểm nghiệm Vi sinh: Thực phẩm, Dược phẩm và Môi trường.

Dạnh mục Môi trường vi sinh – Hãng sản xuất Himedia (Ấn độ):

 

TT Tên Môi trường/Hóa chất Vi sinh Model/ Code Đóng gói
1 Sodium Chloride Extra Pure GRM031-500G 500G/Lọ    
2 Anti-foaming agent GRM704-500G 500G/Lọ  
3 Nutrient Agar M001-500G 500G/Lọ  
2 Nutrient Broth M002-500G 500G/Lọ
3 Nutrient Broth M002-5KG 5KG/Lọ  
4 MacConkey Broth M007-500G 500G/Lọ   
5 Fluid Thioglycollate Medium  M009-500G 500G/Lọ  
6 Tryptone Soya Broth Code: M011-500G M011-500G 500G/Lọ
7 Tryptone Glucose Extract Agar
(Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M014-500G 500G/Lọ   
7 Triple Sugar Iron Agar M021-500G 500G/Lọ
8 EMB Agar, Levine M022-500G 500G/Lọ  
  Cetrimide Agar Base M024-500G 500G/Lọ
9 Fluid Selenite Cystine Medium  M025-500G 500G/Lọ
10 Fluid Lactose Medium    M026-500G 500G/Lọ   
11 H/c Bismuth Sulphite Agar M027-500G 500G/Lọ  
12 Xylose Lysine Deoxycholate Agar M031-500G 500G/Lọ  
13  Fluid Sabouraud Medium ( Tetrathionate Broth Base w/o Iodine and BG) M032-500G 500G/Lọ  
14 Sabouraud Dextrose Agar M033-100G 100G/Lọ  
15 Sabouraud Dextrose Broth  M033-500G 500G/Lọ  
16 Baird Parker Agar Base M043-500G 500G/Lọ  
17 Violet Red Bile Agar M049-500G 500G/Lọ   
18 Brilliant Green Blie Agar  M059-500G 500G/Lọ    
19 Deoxycholate Citrate Agar  M065-500G 500G/Lọ   
20 Sabouraud Dextrose Agar M063-500G 500G/Lọ   
21 Glucose Phosphate Broth M070-500G  500G/Lọ  
22 Buffered Glucose Broth   M070-100G 100G/Lọ  
23 Blood Agar Base (Infusion Agar)      M073-500G 500G/Lọ  
24 Kligler Iron Agar      M078-500G   500G/Lọ   
25 Lauryl Sulphate Broth M080-500G 500G/Lọ   
26 MacConkey Agar  w/(0.15%) Bile Salt,CV & NaCl M081-500G 500G/Lọ    
27 MacConkey Broth Purple M083-500G 500G/Lọ    
28 Blood Agar Base w/low pH M089-500G 500G/Lọ   
29 Plate Count Agar M091S-500G 500G/Lọ
30 Simmons Citrate Agar M099-500G 500G/Lọ
31 Lactose Broth M1003-500G 500G/Lọ    
32 Selenite Cystine Broth Base M1079-500G 500G/Lọ     
33 SS Agar (Salmonella Shigell Agar) M108-500G 500G/Lọ    
34 Urea Agar Base M112-500G 500G/Lọ    
35 Mannitol Salt Agar Base M118-500G 500G/Lọ    
36 Pseudomonas Agar (For Pyocyanin) M119-100G 100G/Lọ    
37 Luria Bertani Agar Miller   M1151-500G 500G/Lọ    
38 Brilliant Green Bile Broth 2% M121-500G 500G/Lọ   
39 Tryptone Soya Yeast Extract Broth  M1263-500G 500G/Lọ     
40 EC Broth  M127-500G 500G/Lọ     
41 Sabouraud chloramphenicol agar        M1067-500G 500G/Lọ   
42 Lactose Sulphite Broth Base M1287-500G 500G/Lọ   
43 Cooked Meat Medium (R.C.Medium) M149-500G 500G/Lọ   
44 Rappaport Vassiliadis Soya Broth ( RVS)  M1491-500G 500G/Lọ    
45 M-BCG Yeast and Mould Agar  M1504-500G 500G/Lọ    
46 Heart Infusion Agar M169-500G 500G/Lọ    
47 Sakazakii DHL Agar M1619-500G 500G/Lọ   
48 Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing) M186-500G 500G/Lọ    
49 TCBS Agar M189-500G 500G/Lọ  
50 Anaerobic Agar M228-500G 500G/Lọ   
51 Brain Heart Infusion Agar M211-500G 500G/Lọ    
52 Sabouraud Dextrose Agar  Modified Emmons M286-500G 500G/Lọ  
53 Tryptone Soya Agar  M290-500G 500G/Lọ   
54 MacConkey Sorbitol Agar M298-500G 500G/Lọ    
55 EMB Agar M317-500G 500G/Lọ    
56 Lysine Decarboxylase Broth M376-500G 500G/Lọ    
57 Potato Dextrose Broth  M403-500G  500G/Lọ    
58 Nitrate Broth       M439-500G 500G/Lọ
59 Tryptone Broth/Tryptone Water M463-500G  500G/Lọ   
60 Hektoen Enteric Agar M467-500G 500G/Lọ  
61 DNase Test Agar base  M482-100G 100G/Lọ   
62 Buffered peptone water M614-500G 500G/Lọ   
63 Alkaline Peptone Water M618-500G 500G/Lọ   
64 Meat peptone       RM635-500G  500G/Lọ   
65  MacConkey Agar   M636-500G 500G/Lọ   
66 Oxytetra Glucose Yeast Agar Base  (OGYE Agar Base) M639-500G 500G/Lọ     
67 MRS Agar  M641-500G 500G/Lọ  
68 Moeller Decarboxylase Broth  M687-100G 100G/Lọ  
69 C.L.E.D. Agar w/ Bromo Thymol Blue    M792-500G 500G/Lọ  
70 Bacillus Cereus Agar Base M833-500G 500G/Lọ   
71 Blood Agar Base No. 2 M834-500G 500G/Lọ  
72 Tryptose Sulphite Cycloserine      M837-500G    500G/Lọ    
73 TCBS Agar (Selective) M870-500G 500G/Lọ    
74 Selenite Broth Base w/o Selenite M970-500G 500G/Lọ    
75 Columbia Agar M144-500G 500G/Lọ   
76 Peptone, Bacteriological RM001-2.5KG 500G/Lọ
77 Peptone, Bacteriological RM001-500G 500G/Lọ
78 Meat Extract B Powder RM002-500G 500G/Lọ
79 Meat Extract Powder RM003-500G 500G/Lọ
80 Proteose Peptone RM005-500G 500G/Lọ
81 Lactalbumin Hydrolysate RM012-500G 500G/Lọ
82 Casein Enzyme Hydrolysate    RM014-500G 500G/Lọ
83 Yeast Extract Powder RM027-2.5KG 2.5KG/Lọ
84 Meat peptone  RM635-500G 500G/Lọ
85 Agar Agar,type I                                                                             GRM666-500G 500G/Lọ
86 MacConkey Agar                                                                                       MH081-500G 500G/Lọ

Để xác định số lượng Môi trường Vi sinh có sẵn đề nghị liên lạc qua:

Hotline: 0913 592 826

Email: sales@megalab.vn

Tham khảo sản phẩm khác của Công ty Megalab.

091.359.2826