Môi trường Vi sinh – Hàng có sẵn

Môi trường Vi sinh – Hàng có sẵn
3 votes

Thiết bị
Nhà sản xuất: Himedia - Ấn độ
Tình trạng: Có sẵn
Thông tin

MÔI TRƯỜNG VI SINH CÓ SẴN

Danh mục Môi trường Vi sinh được sản xuất bởi Công ty: Himedia Laboratories Pvt. Ltd- Ấn Độ .

Môi trường vi sinh/Môi trường nuôi cấy vi sinh – Hóa chất vi sinh  sử dung trong phòng thí nghiệm: Sinh học – Vi sinh và Kiểm nghiệm Vi sinh: Thực phẩm, Dược phẩm và Môi trường.

Dạnh mục Môi trường vi sinh – Hãng sản xuất Himedia (Ấn độ):

 

TTTên Môi trường/Hóa chất Vi sinhModel/ CodeĐóng gói
1Sodium Chloride Extra PureGRM031-500G500G/Lọ   
2Anti-foaming agentGRM704-500G500G/Lọ 
3Nutrient AgarM001-500G500G/Lọ 
2Nutrient BrothM002-500G500G/Lọ
3Nutrient BrothM002-5KG5KG/Lọ 
4MacConkey BrothM007-500G500G/Lọ  
5Fluid Thioglycollate Medium M009-500G500G/Lọ 
6Tryptone Soya Broth Code: M011-500GM011-500G500G/Lọ
7Tryptone Glucose Extract Agar
(Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M014-500G500G/Lọ  
7Triple Sugar Iron AgarM021-500G500G/Lọ
8EMB Agar, LevineM022-500G500G/Lọ 
 Cetrimide Agar BaseM024-500G500G/Lọ
9Fluid Selenite Cystine Medium M025-500G500G/Lọ
10Fluid Lactose Medium   M026-500G500G/Lọ  
11H/c Bismuth Sulphite AgarM027-500G500G/Lọ 
12Xylose Lysine Deoxycholate AgarM031-500G500G/Lọ 
13 Fluid Sabouraud Medium ( Tetrathionate Broth Base w/o Iodine and BG)M032-500G500G/Lọ 
14Sabouraud Dextrose AgarM033-100G100G/Lọ 
15Sabouraud Dextrose Broth M033-500G500G/Lọ 
16Baird Parker Agar BaseM043-500G500G/Lọ 
17Violet Red Bile AgarM049-500G500G/Lọ  
18Brilliant Green Blie Agar M059-500G500G/Lọ   
19Deoxycholate Citrate Agar M065-500G500G/Lọ  
20Sabouraud Dextrose AgarM063-500G500G/Lọ  
21Glucose Phosphate BrothM070-500G 500G/Lọ 
22Buffered Glucose Broth  M070-100G100G/Lọ 
23Blood Agar Base (Infusion Agar)     M073-500G500G/Lọ 
24Kligler Iron Agar     M078-500G  500G/Lọ  
25Lauryl Sulphate BrothM080-500G500G/Lọ  
26MacConkey Agar  w/(0.15%) Bile Salt,CV & NaClM081-500G500G/Lọ   
27MacConkey Broth PurpleM083-500G500G/Lọ   
28Blood Agar Base w/low pHM089-500G500G/Lọ  
29Plate Count AgarM091S-500G500G/Lọ
30Simmons Citrate AgarM099-500G500G/Lọ
31Lactose BrothM1003-500G500G/Lọ   
32Selenite Cystine Broth BaseM1079-500G500G/Lọ    
33SS Agar (Salmonella Shigell Agar)M108-500G500G/Lọ   
34Urea Agar BaseM112-500G500G/Lọ   
35Mannitol Salt Agar BaseM118-500G500G/Lọ   
36Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)M119-100G100G/Lọ   
37Luria Bertani Agar Miller  M1151-500G500G/Lọ   
38Brilliant Green Bile Broth 2%M121-500G500G/Lọ  
39Tryptone Soya Yeast Extract Broth M1263-500G500G/Lọ    
40EC Broth M127-500G500G/Lọ    
41Sabouraud chloramphenicol agar       M1067-500G500G/Lọ  
42Lactose Sulphite Broth BaseM1287-500G500G/Lọ  
43Cooked Meat Medium (R.C.Medium)M149-500G500G/Lọ  
44Rappaport Vassiliadis Soya Broth ( RVS) M1491-500G500G/Lọ   
45M-BCG Yeast and Mould Agar M1504-500G500G/Lọ   
46Heart Infusion AgarM169-500G500G/Lọ   
47Sakazakii DHL AgarM1619-500G500G/Lọ  
48Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing)M186-500G500G/Lọ   
49TCBS AgarM189-500G500G/Lọ 
50Anaerobic AgarM228-500G500G/Lọ  
51Brain Heart Infusion AgarM211-500G500G/Lọ   
52Sabouraud Dextrose Agar  Modified EmmonsM286-500G500G/Lọ 
53Tryptone Soya Agar M290-500G500G/Lọ  
54MacConkey Sorbitol AgarM298-500G500G/Lọ   
55EMB AgarM317-500G500G/Lọ   
56Lysine Decarboxylase BrothM376-500G500G/Lọ   
57Potato Dextrose Broth M403-500G 500G/Lọ   
58Nitrate Broth      M439-500G500G/Lọ
59Tryptone Broth/Tryptone WaterM463-500G 500G/Lọ  
60Hektoen Enteric AgarM467-500G500G/Lọ 
61DNase Test Agar base M482-100G100G/Lọ  
62Buffered peptone waterM614-500G500G/Lọ  
63Alkaline Peptone WaterM618-500G500G/Lọ  
64Meat peptone      RM635-500G 500G/Lọ  
65 MacConkey Agar  M636-500G500G/Lọ  
66Oxytetra Glucose Yeast Agar Base  (OGYE Agar Base)M639-500G500G/Lọ    
67MRS Agar M641-500G500G/Lọ 
68Moeller Decarboxylase Broth M687-100G100G/Lọ 
69C.L.E.D. Agar w/ Bromo Thymol Blue   M792-500G500G/Lọ 
70Bacillus Cereus Agar BaseM833-500G500G/Lọ  
71Blood Agar Base No. 2M834-500G500G/Lọ 
72Tryptose Sulphite Cycloserine     M837-500G   500G/Lọ   
73TCBS Agar (Selective)M870-500G500G/Lọ   
74Selenite Broth Base w/o SeleniteM970-500G500G/Lọ   
75Columbia AgarM144-500G500G/Lọ  
76Peptone, BacteriologicalRM001-2.5KG500G/Lọ
77Peptone, BacteriologicalRM001-500G500G/Lọ
78Meat Extract B PowderRM002-500G500G/Lọ
79Meat Extract PowderRM003-500G500G/Lọ
80Proteose PeptoneRM005-500G500G/Lọ
81Lactalbumin HydrolysateRM012-500G500G/Lọ
82Casein Enzyme Hydrolysate   RM014-500G500G/Lọ
83Yeast Extract PowderRM027-2.5KG2.5KG/Lọ
84Meat peptone RM635-500G500G/Lọ
85Agar Agar,type I                                                                            GRM666-500G500G/Lọ
86MacConkey Agar                                                                                      MH081-500G500G/Lọ

Để xác định số lượng Môi trường Vi sinh có sẵn đề nghị liên lạc qua:

Hotline: 0913 592 826

Email: sales@megalab.vn

Tham khảo sản phẩm khác của Công ty Megalab.