Môi trường Vi sinh – Hàng có sẵn

Môi trường Vi sinh – Hàng có sẵn
3 votes

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia - Ấn độ
Tình trạng: Có sẵn
Thông tin

MÔI TRƯỜNG VI SINH CÓ SẴN

Danh mục Môi trường Vi sinh được sản xuất bởi Công ty: Himedia Laboratories Pvt. Ltd- Ấn Độ .

Môi trường vi sinh/Môi trường nuôi cấy vi sinh – Hóa chất vi sinh  sử dung trong phòng thí nghiệm: Sinh học – Vi sinh và Kiểm nghiệm Vi sinh: Thực phẩm, Dược phẩm và Môi trường.

Dạnh mục Môi trường vi sinh – Hãng sản xuất Himedia (Ấn độ):

 

TTTên Môi trường/Hóa chất Vi sinhModel/ CodeĐóng gói Đơn giá bán có VAT (VNĐ) 
1Sodium Chloride Extra PureGRM031-500G500G/Lọ   141,680
2Anti-foaming agentGRM704-500G500G/Lọ 502,762
3Nutrient AgarM001-500G500G/Lọ  681,278
2Nutrient BrothM002-500G500G/Lọ596,999
3Nutrient BrothM002-5KG5KG/Lọ 5,318,829
4MacConkey BrothM007-500G500G/Lọ   624,202
5Fluid Thioglycollate Medium M009-500G500G/Lọ  393,951
6Tryptone Soya Broth Code: M011-500GM011-500G500G/Lọ 398,809
7Tryptone Glucose Extract Agar
(Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M014-500G500G/Lọ   825,063
7Triple Sugar Iron AgarM021-500G500G/Lọ 767,987
8EMB Agar, LevineM022-500G500G/Lọ  743,213
 Cetrimide Agar BaseM024-500G500G/Lọ 825,063
9Fluid Selenite Cystine Medium M025-500G500G/Lọ1,107,290
10Fluid Lactose Medium   M026-500G500G/Lọ  540,165
11H/c Bismuth Sulphite AgarM027-500G500G/Lọ 767,987
12Xylose Lysine Deoxycholate AgarM031-500G500G/Lọ 825,063
13 Fluid Sabouraud Medium ( Tetrathionate Broth Base w/o Iodine and BG)M032-500G500G/Lọ 596,999
14Sabouraud Dextrose AgarM033-100G100G/Lọ  227,821
15Sabouraud Dextrose Broth M033-500G500G/Lọ 426,012
16Baird Parker Agar BaseM043-500G500G/Lọ 1,055,314
17Violet Red Bile AgarM049-500G500G/Lọ  767,987
18Brilliant Green Blie Agar M059-500G500G/Lọ   767,987
19Deoxycholate Citrate Agar M065-500G500G/Lọ  708,481
20Sabouraud Dextrose AgarM063-500G500G/Lọ  767,987
21Glucose Phosphate BrothM070-500G 500G/Lọ 510,291
22Buffered Glucose Broth  M070-100G100G/Lọ 255,267
23Blood Agar Base (Infusion Agar)     M073-500G500G/Lọ 767,987
24Kligler Iron Agar     M078-500G  500G/Lọ  755,600
25Lauryl Sulphate BrothM080-500G500G/Lọ  730,826
26MacConkey Agar  w/(0.15%) Bile Salt,CV & NaClM081-500G500G/Lọ   681,278
27MacConkey Broth PurpleM083-500G500G/Lọ   654,076
28Blood Agar Base w/low pHM089-500G500G/Lọ  767,987
29Plate Count AgarM091S-500G500G/Lọ983,421
30Simmons Citrate AgarM099-500G500G/Lọ825,063
31Lactose BrothM1003-500G500G/Lọ   626,873
32Selenite Cystine Broth BaseM1079-500G500G/Lọ    936,545
33SS Agar (Salmonella Shigell Agar)M108-500G500G/Lọ   825,063
34Urea Agar BaseM112-500G500G/Lọ   807,576
35Mannitol Salt Agar BaseM118-500G500G/Lọ   738,355
36Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)M119-100G100G/Lọ   341,975
37Luria Bertani Agar Miller  M1151-500G500G/Lọ   933,874
38Brilliant Green Bile Broth 2%M121-500G500G/Lọ  767,987
39Tryptone Soya Yeast Extract Broth M1263-500G500G/Lọ     792,760
40EC Broth M127-500G500G/Lọ    891,855
41Sabouraud chloramphenicol agar       M1067-500G500G/Lọ  1,048,027
42Lactose Sulphite Broth BaseM1287-500G500G/Lọ   792,760
43Cooked Meat Medium (R.C.Medium)M149-500G500G/Lọ  968,605
44Rappaport Vassiliadis Soya Broth ( RVS) M1491-500G500G/Lọ    936,545
45M-BCG Yeast and Mould Agar M1504-500G500G/Lọ   1,048,027
46Heart Infusion AgarM169-500G500G/Lọ   1,028,111
47Sakazakii DHL AgarM1619-500G500G/Lọ  988,522
48Dey-Engley Neutralizing Agar (D/E Agar Disinfectant Testing)M186-500G500G/Lọ    1,151,980
49TCBS AgarM189-500G500G/Lọ 1,023,253
50Anaerobic AgarM228-500G500G/Lọ  1,048,027
51Brain Heart Infusion AgarM211-500G500G/Lọ   767,987
52Sabouraud Dextrose Agar  Modified EmmonsM286-500G500G/Lọ 986,093
53Tryptone Soya Agar M290-500G500G/Lọ  834,779
54MacConkey Sorbitol AgarM298-500G500G/Lọ   1,189,140
55EMB AgarM317-500G500G/Lọ   767,987
56Lysine Decarboxylase BrothM376-500G500G/Lọ   815,105
57Potato Dextrose Broth M403-500G 500G/Lọ   792,760
58Nitrate Broth      M439-500G500G/Lọ1,003,337
59Tryptone Broth/Tryptone WaterM463-500G 500G/Lọ  708,481
60Hektoen Enteric AgarM467-500G500G/Lọ  881,897
61DNase Test Agar base M482-100G100G/Lọ  569,796
62Buffered peptone waterM614-500G500G/Lọ  735,684
63Alkaline Peptone WaterM618-500G500G/Lọ  767,987
64Meat peptone      RM635-500G 500G/Lọ  907,602
65 MacConkey Agar  M636-500G500G/Lọ   1,055,314
66Oxytetra Glucose Yeast Agar Base  (OGYE Agar Base)M639-500G500G/Lọ    909,100
67MRS Agar M641-500G500G/Lọ 931,445
68Moeller Decarboxylase Broth M687-100G100G/Lọ 738,355
69C.L.E.D. Agar w/ Bromo Thymol Blue   M792-500G500G/Lọ 871,939
70Bacillus Cereus Agar BaseM833-500G500G/Lọ  1,080,087
71Blood Agar Base No. 2M834-500G500G/Lọ 767,987
72Tryptose Sulphite Cycloserine     M837-500G   500G/Lọ   1,151,980
73TCBS Agar (Selective)M870-500G500G/Lọ   1,023,253
74Selenite Broth Base w/o SeleniteM970-500G500G/Lọ   936,545
75Columbia AgarM144-500G500G/Lọ   936,545
76Peptone, BacteriologicalRM001-2.5KG500G/Lọ   3,401,737
77Peptone, BacteriologicalRM001-500G500G/Lọ  757,138
78Meat Extract B PowderRM002-500G500G/Lọ   780,373
79Meat Extract PowderRM003-500G500G/Lọ   893,151
80Proteose PeptoneRM005-500G500G/Lọ   1,083,852
81Lactalbumin HydrolysateRM012-500G500G/Lọ   1,736,997
82Casein Enzyme Hydrolysate   RM014-500G500G/Lọ    997,144
83Yeast Extract PowderRM027-2.5KG2.5KG/Lọ   2,511,703
84Meat peptone RM635-500G500G/Lọ      907,602
85Agar Agar,type I                                                                            GRM666-500G500G/Lọ  1,586,816
86MacConkey Agar                                                                                      MH081-500G500G/Lọ681,278

Để xác định số lượng Môi trường Vi sinh có sẵn đề nghị liên lạc qua:

Hotline: 0913 592 826

Email: sales@megalab.vn

Tham khảo sản phẩm khác của Công ty Megalab.