BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) M210-500G

BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) M210-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) M210-500G

Thông tin

BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) M210-500G