Antibiotic Assay Medium No. 11, (Neomycin, Erythromycin Assay Agar) (Erythromycin Seed Agar) M004-500G

Antibiotic Assay Medium No. 11, (Neomycin, Erythromycin Assay Agar) (Erythromycin Seed Agar) M004-500G

Equipment:
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Antibiotic Assay Medium No. 11 (Neomycin Erythromycin Assay Agar) (Erythromycin Seed Agar) M004-500G

Thông tin

Antibiotic Assay Medium No. 11, (Neomycin, Erythromycin Assay Agar) (Erythromycin Seed Agar) M004-500G

091.359.2826