Brilliant Green Agar Base, Modified M016-500G

Brilliant Green Agar Base, Modified M016-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Brilliant Green Agar Base Modified M016-500G

Thông tin

Brilliant Green Agar Base, Modified M016-500G