Dey-Engley Neutralizing Agar (DE Agar Disinfectant Testing) M186-500G

Dey-Engley Neutralizing Agar (DE Agar Disinfectant Testing) M186-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Dey-Engley Neutralizing Agar (DE Agar Disinfectant Testing) M186-500G

Thông tin

Dey-Engley Neutralizing Agar (DE Agar Disinfectant Testing) M186-500G