Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar) M1881-500G

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar) M1881-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar) M1881-500G

Thông tin

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar) M1881-500G