Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Medium) (Twin Pack) M025-500G

Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Medium) (Twin Pack) M025-500G

Equipments: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Medium) (Twin Pack) M025-500G

Thông tin

Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Medium) (Twin Pack) M025-500G

091.359.2826