Fluid Tetrathionate Medium wo Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base wo Iodine and BG) M032-500G

Fluid Tetrathionate Medium wo Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base wo Iodine and BG) M032-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Fluid Tetrathionate Medium wo Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base wo Iodine and BG) M032-500G

Thông tin

Fluid Tetrathionate Medium wo Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base wo Iodine and BG) M032-500G