Lactose Broth M1003-500G

Lactose Broth M1003-500G

Equipments: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Lactose Broth M1003-500G

Thông tin

Lactose Broth M1003-500G

091.359.2826