Lactose Sulphite Broth Base M1287-500G

Lactose Sulphite Broth Base M1287-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Lactose Sulphite Broth Base M1287-500G

Thông tin

Lactose Sulphite Broth Base M1287-500G