Luria Bertani Agar Miller M1151-500G

Luria Bertani Agar Miller M1151-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Luria Bertani Agar Miller M1151-500G

Thông tin

Luria Bertani Agar Miller M1151-500G