Lysine Decarboxylase Broth M376-500G

Lysine Decarboxylase Broth M376-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Lysine Decarboxylase Broth M376-500G

Thông tin

Lysine Decarboxylase Broth M376-500G