M-BCG Yeast and Mould Agar M1504-500G

M-BCG Yeast and Mould Agar M1504-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

M-BCG Yeast and Mould Agar M1504-500G

Thông tin

M-BCG Yeast and Mould Agar M1504-500G