MacConkey Agar w 0.15% Bile salts, CV and NaCl M081-500G

MacConkey Agar w 0.15% Bile salts, CV and NaCl M081-500G

Equipments: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

MacConkey Agar w 0.15% Bile salts CV and NaCl M081-500G

Thông tin

MacConkey Agar w 0.15% Bile salts, CV and NaCl M081-500G

091.359.2826