MacConkey Broth Purple wBCP M083-500G

MacConkey Broth Purple wBCP M083-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

MacConkey Broth Purple wBCP M083-500G

Thông tin

MacConkey Broth Purple wBCP M083-500G