Malt Extract Agar M137-500G

Malt Extract Agar M137-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Malt Extract Agar M137-500G

Thông tin

Malt Extract Agar M137-500G