MYP Agar Base(Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base) M636-500G

MYP Agar Base(Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base) M636-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

MYP Agar Base(Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base) M636-500G

Thông tin

MYP Agar Base(Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar Base) M636-500G