Nutrient Broth M002-500G

Nutrient Broth M002-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Nutrient Broth M002-500G

Thông tin

Nutrient Broth M002-500G