Oxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base) M639-500G

Oxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base) M639-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Oxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base) M639-500G

Thông tin

Oxytetra Glucose Yeast Agar Base (OGYE Agar Base) M639-500G