Perfringens Agar Base (T. S. C. S. F. P. Agar Base) M837-500G

Perfringens Agar Base (T. S. C. S. F. P. Agar Base) M837-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Perfringens Agar Base (T. S. C. S. F. P. Agar Base) M837-500G

Thông tin

Perfringens Agar Base (T. S. C. S. F. P. Agar Base) M837-500G