Potato Dextrose Agar M096-500G

Potato Dextrose Agar M096-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Potato Dextrose Agar M096-500G

Thông tin

Potato Dextrose Agar M096-500G