Potato Dextrose Broth M403-500G

Potato Dextrose Broth M403-500G

Equipments: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Potato Dextrose Broth M403-500G

Thông tin

Potato Dextrose Broth M403-500G

091.359.2826