Pseudomonas Agar (For Fluorescein) M120-500G

Pseudomonas Agar (For Fluorescein) M120-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Pseudomonas Agar (For Fluorescein) M120-500G

Thông tin

Pseudomonas Agar (For Fluorescein) M120-500G