Pseudomonas Agar (For Pyocyanin) M119-500G

Pseudomonas Agar (For Pyocyanin) M119-500G

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Pseudomonas Agar (For Pyocyanin) M119-500G

Thông tin

Pseudomonas Agar (For Pyocyanin) M119-500G