Tryptone Broth (Tryptone Water) M463-500G

Tryptone Broth (Tryptone Water) M463-500G

Equipments: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Tryptone Broth (Tryptone Water) M463-500G

Thông tin

Tryptone Broth (Tryptone Water) M463-500G

091.359.2826