Tryptone Soya Yeast Extract Broth M1263-500G

Tryptone Soya Yeast Extract Broth M1263-500G
2 votes

Thiết bị: ,
Nhà sản xuất: Himedia
Tình trạng: Có sẵn
Mô tả:

Tryptone Soya Yeast Extract Broth M1263-500G

Thông tin

Tryptone Soya Yeast Extract Broth M1263-500G